Державна підсумкова атестація— оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти у традиційній формі, яке проводить комісія загального навчального закладу за місцем навчання.

Для проведення державної підсумкової атестації Міністерством освіти і науки України підготовлено і затверджено білети і збірники завдань відповідно до чинних навчальних програм.

Державна підсумкова атестація учнів– це форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, II, III ступенів, що надають повну загальну середню освіту, відповідним навчальним програмам.

Зміст, форма та строки атестації щороку визначаються МОН. Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається Положенням.

Учням, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад певного ступеня, видається відповідний документ:після закінчення початкової школи– табель успішності;після закінчення основної школи– свідоцтво про базову загальну середню освіту;після закінчення навчального закладу системи загальної середньої освіти– атестат про повну загальну середню освіту.

Особам, які закінчили дев’ятий клас основної школи з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) за семестри, рік та атестацію, видаєтьсясвідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.Особам, нагородженим золотою або срібною медаллю, видаєтьсяатестат з відзнакою про повну загальну середню освіту.

Кiлькiсть переглядiв: 29